B C C1 T D E

Řidičské oprávnění skupiny "T"

Podmínky pro udělení oprávnění:

   věk 17 let
   zdravotní způsobilost
   odborná způsobilost
   trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR v trvání nejméně 185 dnů

Kategorie "T"

   Traktory a samojízdné pracovní stroje.
        s K motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo.
        s (Jde o vozidla s celkovou hmotností vyšší než 3500 kg, jinak k jejich řízení postačuje řidicské         s oprávnění skupiny B)

Rozsah výcviku v hodinách dle zákona č. 247/2000 sb.

Teorie
Předmět výuky Vysvětlivky
PPV18 PPVvýuka předpisů o provozu vozidel
OÚV10 OÚVvýuka o ovládání a údržbě vozidla
TZBJ10 TZBJvýuka teorie zásad bezpečné jízdy
ZP2 ZPvýuka zdravotnické přípravy
OP4 OPopakování a přezkoušení
Celkem44 

Praxe
PV-ŘV (I. etapa) Vysvětlivky
AC2 PV-ŘVpraktický výcvik řízení vozidla
MP4 ACautocvičiště
PV-ŘV (II. etapa) MPminimální provoz
SP8 SPstřední provoz
PV-ŘV (III. etapa) OPopakování a přezkoušení
SP7 PV-ÚVpraktický výcvik údržby vozidla
PV-ÚV8 PV-ZPpraktický výcvik zdravitnické přípravy
PV-ZP4 
Celkem33 

Cena výcviku:  CENÍK
 
 
 Autoškola Musil - 1. Soukromá autoškola v Jihlavě
Chlumova 12, 586 01 Jihlava