B C C1 T D E

Řidičské oprávnění skupiny "R B/C1"

Podmínky pro udělení oprávnění:

   věk 18 let
   zdravotní způsobilost
   odborná způsobilost
   držitel skupiny B, nestanoví-li zvláštní zákon jinak
   trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR v trvání nejméně 185 dnů

Kategorie "C"

   Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností od 3500 kg do 7500 kg (tj. nákladní automobily         s výjimkou motorových vozidel určených pro přepravu osob). Smí být připojeno přípojné vozidlo         s maximální přípustnou hmotností do 750 kg.

   "R B/C" rozšíření řidičského oprávnění skupiny B o další skupinu řidičského oprávnění skupiny C

Rozsah výcviku v hodinách dle zákona č. 247/2000 sb.

Teorie
Předmět výuky Vysvětlivky
PPV10 PPVvýuka předpisů o provozu vozidel
OÚV12 OÚVvýuka o ovládání a údržbě vozidla
TZBJ10 TZBJvýuka teorie zásad bezpečné jízdy
ZP2 ZPvýuka zdravotnické přípravy
OP4 OPopakování a přezkoušení
Celkem38 

Praxe
PV-ŘV (I. etapa) Vysvětlivky
AC0 PV-ŘVpraktický výcvik řízení vozidla
MP2 ACautocvičiště
PV-ŘV (II. etapa) MPminimální provoz
SP9 SPstřední provoz
PV-ŘV (III. etapa) OPopakování a přezkoušení
SP6 PV-ÚVpraktický výcvik údržby vozidla
PV-ÚV4 PV-ZPpraktický výcvik zdravitnické přípravy
PV-ZP4 
Celkem25 

Cena výcviku:  CENÍK
MAN 12.163 LC

MAN 12.163 LC 2 detail

MAN 12.163 LC 3

 
 Autoškola Musil - 1. Soukromá autoškola v Jihlavě
Chlumova 12, 586 01 Jihlava