B C C1 T D E

Řidičské oprávnění skupiny R B/B+E", "R C1/C1+E", "R C/C+E", "R D1/D1+E", "R D/D+E"

Podmínky pro udělení oprávnění:

   věk 18 nebo 21 let
   zdravotní způsobilost
   odborná způsobilost
   trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR v trvání nejméně 185 dnů

Kategorie "E"

   přívěsy a návěsy

   "R B/B+E" rozšíření řidičského oprávnění skupiny B o další skupinu řidičského oprávnění skupiny B+E
   "R C1/C1+E" rozšíření řidičského oprávnění skupiny C1 o další skupinu řidičského oprávnění skupiny         C1+E
   "R C/C+E" rozšíření řidičského oprávnění skupiny C o další skupinu řidičského oprávnění skupiny C+E
   "R D1/D1+E" rozšíření řidičského oprávnění skupiny D1 o další skupinu řidičského oprávnění skupiny
        D1+E
   "R D/D+E" rozšíření řidičského oprávnění skupiny D o další skupinu řidičského oprávnění skupiny D+E


Rozsah výcviku v hodinách dle zákona č. 247/2000 sb.

Teorie
Předmět výuky Vysvětlivky
PPV2 PPVvýuka předpisů o provozu vozidel
OÚV1 OÚVvýuka o ovládání a údržbě vozidla
TZBJ6 TZBJvýuka teorie zásad bezpečné jízdy
ZP2 ZPvýuka zdravotnické přípravy
OP2 OPopakování a přezkoušení
Celkem14 

Praxe
PV-ŘV (I. etapa) Vysvětlivky
AC0 PV-ŘVpraktický výcvik řízení vozidla
MP2 ACautocvičiště
PV-ŘV (II. etapa) MPminimální provoz
SP2 SPstřední provoz
PV-ŘV (III. etapa) OPopakování a přezkoušení
SP4 PV-ÚVpraktický výcvik údržby vozidla
PV-ÚV2 PV-ZPpraktický výcvik zdravitnické přípravy
PV-ZP2 
Celkem12 

Cena výcviku:  CENÍK
 
 
 Autoškola Musil - 1. Soukromá autoškola v Jihlavě
Chlumova 12, 586 01 Jihlava