B C C1 T D E

Řidičské oprávnění skupiny "R B/D" a "R C/D"

Podmínky pro udělení oprávnění:

   věk 21 let
   zdravotní způsobilost
   odborná způsobilost
   žadatel je držitelem skupiny řidičského oprávnění B
   trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR v trvání nejméně 185 dnů

Kategorie "D"

   Motorová vozidla určená pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče (tj. autobusy)         Smí být připojeno přípojné vozidlo s maximální přípustnou hmotností do 750kg.

   "R B/D" rozšíření řidičského oprávnění skupiny B o další skupinu řidičského oprávnění skupiny D
   "R C/D" rozšíření řidičského oprávnění skupiny C o další skupinu řidičského oprávnění skupiny D

Rozsah výcviku v hodinách dle zákona č. 247/2000 sb.

Teorie "R B/D" a "R C/D"
Předmět výuky Vysvětlivky
PPV10 PPVvýuka předpisů o provozu vozidel
OÚV12 OÚVvýuka o ovládání a údržbě vozidla
TZBJ10 TZBJvýuka teorie zásad bezpečné jízdy
ZP2 ZPvýuka zdravotnické přípravy
OP4 OPopakování a přezkoušení
Celkem38 

Praxe "R B/D"
PV-ŘV (I. etapa) Vysvětlivky
AC0 PV-ŘVpraktický výcvik řízení vozidla
MP4 ACautocvičiště
PV-ŘV (II. etapa) MPminimální provoz
SP16 SPstřední provoz
PV-ŘV (III. etapa) OPopakování a přezkoušení
SP10 PV-ÚVpraktický výcvik údržby vozidla
PV-ÚV8 PV-ZPpraktický výcvik zdravitnické přípravy
PV-ZP4 
Celkem42 


Praxe "R C/D"
PV-ŘV (I. etapa) Vysvětlivky
AC0 PV-ŘVpraktický výcvik řízení vozidla
MP2 ACautocvičiště
PV-ŘV (II. etapa) MPminimální provoz
SP8 SPstřední provoz
PV-ŘV (III. etapa) OPopakování a přezkoušení
SP4 PV-ÚVpraktický výcvik údržby vozidla
PV-ÚV2 PV-ZPpraktický výcvik zdravitnické přípravy
PV-ZP4 
Celkem20 

Cena výcviku:  CENÍK
 
 
 Autoškola Musil - 1. Soukromá autoškola v Jihlavě
Chlumova 12, 586 01 Jihlava