AUTOŠKOLA MUSIL

1. Soukromá autoškola v Jihlavě

Odborná způsobilost

Školení řidičů podle zákona č. 374/2007 Sb. ze dne 31.12.2007 – novela zák. č. 247/2000 Sb.
Co vyplývá pro řidiče profesionály:

1. Profesní osvědčení je potřeba na autobusy a na nákladní vozidla nad 3500 kg
2. Profesní osvědčení není potřeba na traktory, pro vozidla hasičská, zdravotní záchranné služby, pro soukromé potřeby
3. Profesní osvědčení není potřeba na přepravu věcí, které řidič využije při své závislé činnosti a řízení není jeho hlavní pracovní činností
4. Nové profesní osvědčení platí 5 let, než tato doba uplyne je třeba si zajistit osvědčení další, zase na 5 let.
5. Pokud má řidič vydaný nový typ profesního osvědčení po 1. dubnu 2008, účastní se pravidelného školení řidičů v rozsahu 7 hodin ročně tak, aby mu vycházelo celkově 35 hodin školení za 5 let.
6. Na pravidelném školení řidičů se řidiči nepodrobují přezkoušení.
7. Chce-li řidič získat profesní osvědčení a dosud ho vůbec neměl, musí absolvovat vstupní školení v rozsahu 140 hodin. Školení je zakončeno u zkušebního komisaře písemnou zkouškou.
8. Má-li řidič profesní osvědčení pro skupinu C a žádá rozšíření pro skupinu D nebo naopak, absolvuje vstupní školení v rozsahu 45 hodin. Školení je zakončeno u zkušebního komisaře písemnou zkouškou.

Název Soubor
1. Pravidla práce řidiče stáhnout
2. Pravidla práce řidiče MHD stáhnout
3. Pravidla práce řidiče C, D - vnitrostátní doprava stáhnout
4. Pravidla práce řidiče C, D - mezinárodní doprava stáhnout