AUTOŠKOLA MUSIL

1. Soukromá autoškola v Jihlavě

Řidičské oprávnění - skupina B

Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR v trvání nejméně 185 dnů
 • skupina B

  Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidice, také moped a malý motocykl o maximální konstrukční rychlosti 45 km/h. Smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg.

  Traktory a pracovní stroje samojízdné, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg. (pracovní stroj samojízdný je stroj, např. jeřáb, rypadlo, radlice, umístěný na podvozku, který umožnuje samostatný pohyb po pozemní komunikaci).

  Jízdní soupravy (tj. výše zmínená vozidla s přívěsným vozíkem nebo obytným přívesem) s maximální přípustnou hmotností soupravy do 3500 kg, maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

  Rozsah výcviku v hodinách dle zákona č. 247/2000 sb.

  Teorie

  Předmět výuky Počet hodin
  PPV (výuka předpisů o provozu vozidel) 18
  OÚV (výuka o ovládání a údržbě vozidla) 2
  TZBJ (výuka teorie zásad bezpečné jízdy) 10
  ZP (výuka zdravotnické přípravy) 2
  OP (opakování a přezkoušení) 4
  Celkem 36

  Praxe

  Předmět výuky Počet hodin
  PV-ŘV (praktický výcvik řízení vozidla - I. etapa)
  AC (autocvičiště) 2
  MP (minimální provoz) 5
  PV-ŘV (praktický výcvik řízení vozidla - II. etapa)
  SP (střední provoz) 12
  PV-ŘV (praktický výcvik řízení vozidla - III. etapa)
  SP (střední provoz) 9
  PV-ÚV (praktický výcvik údržby vozidla) 2
  PV-ZP (praktický výcvik zdravotnické přípravy) 2
  Celkem 34

  Ceník zde