B C C1 T D E

Řidičské oprávnění skupiny "B"

Podmínky pro udělení oprávnění:

   věk 18 let
   zdravotní způsobilost
   odborná způsobilost
   trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR v trvání nejméně 185 dnů

Kategorie "B"

   Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení kromě         místa řidice, také moped a malý motocykl o maximální konstrukční rychlosti 45 km/h.
        Smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg.

   Traktory a pracovní stroje samojízdné, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg.
        (pracovní stroj samojízdný je stroj, např. jeřáb, rypadlo, radlice, umístěný na podvozku, který umožnuje         samostatný pohyb po pozemní komunikaci).

   Jízdní soupravy.
        (tj. výše zmínená vozidla s přívěsným vozíkem nebo obytným přívesem) s maximální přípustnou ,         hmotností soupravy do 3500 kg, maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje         pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

Rozsah výcviku v hodinách dle zákona č. 247/2000 sb.

Teorie
Předmět výuky Vysvětlivky
PPV18 PPVvýuka předpisů o provozu vozidel
OÚV2 OÚVvýuka o ovládání a údržbě vozidla
TZBJ10 TZBJvýuka teorie zásad bezpečné jízdy
ZP2 ZPvýuka zdravotnické přípravy
OP4 OPopakování a přezkoušení
Celkem36 

Praxe
PV-ŘV (I. etapa) Vysvětlivky
AC2 PV-ŘVpraktický výcvik řízení vozidla
MP5 ACautocvičiště
PV-ŘV (II. etapa) MPminimální provoz
SP12 SPstřední provoz
PV-ŘV (III. etapa) OPopakování a přezkoušení
SP9 PV-ÚVpraktický výcvik údržby vozidla
PV-ÚV2 PV-ZPpraktický výcvik zdravitnické přípravy
PV-ZP4 
Celkem34 

Cena výcviku:  CENÍK
Fabia zezadu

Fabia zepředu

Fabia detail

Superb zepředu

Superb zezadu

 
 Autoškola Musil - 1. Soukromá autoškola v Jihlavě
Chlumova 12, 586 01 Jihlava