01.12.2020 - Důležité upozornění

od 3.12.2020 se vracíme do plného provozu.

Antonín Musil - 1. Soukromá autoškola v Jihlavě, Chlumova 12, 586 01 Jihlava

Tel: 603114656

 

D B C
 
- Motorová vozidla určená pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče (tj. autobusy) Smí být připojeno přípojné vozidlo s maximální přípustnou hmotností do 750kg.

       věk 21 let
  zdravotní způsobilost
  odborná způsobilost
  žadatel je držitelem řidičského oprávnění B
  trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR        v trvání nejméně 185 dnů
 
 
 
     NABÍZÍME
    výcvik řidičů motorových vozidel
    veškeré školení řidičů
    učebna virtuálních trenažerů
    moderní počítačová učebna (28 počítačů) pro přezkoušení z pravidel silničního provozu
    klimatizované učebny teorie
    odborná způsobilost provozovatelů automobilové silniční dopravy
    kondiční jízdy


 Autoškola Musil - 1. Soukromá autoškola v Jihlavě
Chlumova 12, 586 01 Jihlava