01.12.2020 - Důležité upozornění

od 3.12.2020 se vracíme do plného provozu.

Antonín Musil - 1. Soukromá autoškola v Jihlavě, Chlumova 12, 586 01 Jihlava

Tel: 603114656

 

C B D
 
- Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností od 3500 kg do 7500 kg (tj. nákladní automobily, s výjimkou motorových vozidel určených pro přepravu osob). Smí být připojeno přípojné vozidlo s maximální přípustnou hmotností do 750 kg.

       věk 18 let
  zdravotní způsobilost
  odborná způsobilost
  držitel skupiny B, nestanoví-li zákon jinak
  trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR        v trvání nejméně 185 dnů
 
 
 
     NABÍZÍME
    výcvik řidičů motorových vozidel
    veškeré školení řidičů
    učebna virtuálních trenažerů
    moderní počítačová učebna (28 počítačů) pro přezkoušení z pravidel silničního provozu
    klimatizované učebny teorie
    odborná způsobilost provozovatelů automobilové silniční dopravy
    kondiční jízdy


 Autoškola Musil - 1. Soukromá autoškola v Jihlavě
Chlumova 12, 586 01 Jihlava