Důležité upozornění

na základě vládou vyhlášeného nouzového stavu jsme nuceni v rámci naší autoškoly provést následující provozní opatření. Od 22.10.2020 až do odvolání se naše autoškola uzavírá pro veřejnost v souladu s vyhlášením nouzového stavu dle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Toto opatření je v zájmu ochrany zdraví veřejnosti i našich zaměstnanců.

Děkujeme za pochopení
 
 

B C D
 
- Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidice, také moped a malý motocykl
- Traktory a pracovní stroje samojízdné, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg.
- Jízdní soupravy s maximální přípustnou hmotností soupravy do 3500 kg, maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje
   pohotovostní hmotnost motorového vozidla.
       věk 18 let
  zdravotní způsobilost
  odborná způsobilost
  trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR        v trvání nejméně 185 dnů
 
 
 
     NABÍZÍME
    výcvik řidičů motorových vozidel
    veškeré školení řidičů
    učebna virtuálních trenažerů
    moderní počítačová učebna (28 počítačů) pro přezkoušení z pravidel silničního provozu
    klimatizované učebny teorie
    odborná způsobilost provozovatelů automobilové silniční dopravy
    kondiční jízdy


 Autoškola Musil - 1. Soukromá autoškola v Jihlavě
Chlumova 12, 586 01 Jihlava