B C D
 
- Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidice, také moped a malý motocykl
- Traktory a pracovní stroje samojízdné, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg.
- Jízdní soupravy s maximální přípustnou hmotností soupravy do 3500 kg, maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje
   pohotovostní hmotnost motorového vozidla.
       věk 18 let
  zdravotní způsobilost
  odborná způsobilost
  trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR        v trvání nejméně 185 dnů
 
 9 500,-  Kč s DPH  
 
     NOVINKY
15.4.2011
Polygon, kde si můžete odmazat Vaše trestné body, je plně v provozu od 15.3.2011. Pro motoristickou veřejnost jsou zde připraveny:
- základní kurzy bezpečné jízdy
- školení za účelem odpočtu bodů
- výcvik pro žáky autoškol
- výcvik na dětském dopravním hřišti

2.3.2011
Cena kurzu skupiny B stále 9.500,- Kč včetně DPH.
     NABÍZÍME
    výcvik řidičů motorových vozidel
    veškeré školení řidičů
    učebna virtuálních trenažerů
    moderní počítačová učebna (28 počítačů) pro          přezkoušení z pravidel silničního provozu
    klimatizované učebny teorie
    odborná způsobilost provozovatelů          automobilové silniční dopravy
    kondiční jízdy


 Autoškola Musil - 1. Soukromá autoškola v Jihlavě
Chlumova 12, 586 01 Jihlava